توزیع قرص ژل رویال در داروخانه ها؛ در آینده نزدیک - توان اکسیر فارمد

مشاور معاون وزیر جهادکشاورزی گفت: توزیع قرص ژل رویال در داروخانه ها؛ در آینده نزدیک

درخصوص تولید قرص ژل رویال و توزیع آن در داروخانه ها با وزارت بهداشت و درمان توافق حاصل شد.به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی مشاور معاون وزیر در امور تولیدات دامی در نشست با زنبورداران خراسان شمالی در بجنورد گفت: درخصوص تولید قرص ژل رویال و توزیع آن در داروخانه ها با وزارت بهداشت و درمان توافق حاصل شد.
مشیر غفاری افزود: همچنین یکی از شرکت های دانش بنیان را وارد عرصه کردیم تا فعالیت های مرتبط با زنبور عسل را جلو ببرد.